Werkconferentie ‘Thuis ouder worden, in-, door- en uitstroom in de keten’

Woensdag 24 april vond op de Health Campus Den Haag de werkconferentie ‘Thuis ouder worden, in-, door- en uitstroom in de keten’ vanuit de Werkagenda Regioplan plaats.

Uitvoerend professionals, beleidsmakers en bestuurders uit onder andere het sociale en medische domein gingen met elkaar in gesprek gaan over hoe we de ambities uit het Regioplan Haaglanden worden vertaald naar uitvoering.

In workshops over Ouderen en Chronische zorg werd de urgentie benadrukt om in te zetten op gezondheid- en ziektevaardigheden om zorgvragen te voorkomen en patiënten beter te helpen. Ook het belang van betere ketenzorg werd genoemd om (verergering van) zorgvragen te voorkomen en om elkaar als professionals makkelijker en beter te vinden. Niet alleen in de zorg, maar juist ook met welzijn/ partijen uit de wijken. Daartoe is een goede wijksamenwerking cruciaal.

We kijken terug op een inspirerende en verbindende avond. Wat mooi om te horen wat voor waardevolle initiatieven veelal al lopen, waar impact van vergroot kan worden. Nu is het tijd om dat te vertalen naar concrete actie. Met de mensen om wie het gaat!

Vanuit VTZ gaan we de komende periode samen met AEF coalities smeden die met de verschillende onderdelen van actielijn 2 aan de gang gaan. Uiteraard voortbouwend op wat al loopt. Dus meld je bij Secretariaat Transmurale Zorg als jouw organisatie een actieve rol wil spelen.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl