Werkgroep moet transmurale palliatieve zorg verbeteren

Voor mensen die niet meer beter worden en thuis hun laatste maanden of jaren willen doorbrengen, is niet altijd op tijd de juiste zorg voorhanden. De overdracht van ziekenhuis naar thuiszorg verloopt nogal eens stroef. In de regio hebben de partijen daarom de handen ineengeslagen door het project ‘Transmurale palliatieve zorg (Overdracht van 2e naar 1e lijn)’ te starten. Dit project loopt sinds begin 2023 en zal naar verwachting eind 2024 afgesloten worden. Partijen die aan dit project deelnemen, zijn het HagaZiekenhuis, Hadoks, EFDH, Florence, HWW Zorg en SWZ. Partijen wensen met dit project te bereiken dat de overdracht van patiënten vanuit het ziekenhuis naar thuis warm zal verlopen, waardoor de patiënten en naasten zorg ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften, meer patiënten kunnen sterven op de plek van voorkeur en er minder onnodige heropnames in het ziekenhuis plaatsvinden.

Benieuwd naar de huidige stand van zaken? Onlangs verscheen via ‘De Eerstelijns: Platform voor strategie en innovatie’ een interview, waarin betrokkenen Maarten Dekker (Hadoks), Jacqueline Bos (HagaZiekenhuis) en Sven Zeilstra (VTZ) een toelichting gaven op de ontwikkelingen. U treft het interview aan als bijlage onderaan dit bericht.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl