Winnaars week van de vraag

Om zaken op te sporen die voor patiënten en hun directe naasten het leven prettiger kunnen maken, werd in oktober de week van de vraag gehouden. Zorgprofessionals uit de netwerken van het consortium Propallia, waaronder de regio Haaglanden, werden gevraagd om hun verhaal in te sturen.

Dit leverde diverse reacties op, waaruit we af hebben kunnen leiden dat het stellen van de vraag “Wat is belangrijk voor u?”, “Wat kan ik of iemand anders voor u doen of laten, zodat u zich prettiger gaat voelen?” of “Waar hoopt u op?” van grote betekenis kan zijn voor de patiënt, de naasten en de zorgprofessional(s). Door deze vragen werden de volgende belangrijke zaken zichtbaar: Heb aandacht voor naasten, besef dat hoop een mens kracht kan geven, sluit aan op de wens van mensen om zelf regie te houden en wees je bewust van het enorme belang van een luisterend oor.

Onder de inzendingen zijn in ieder netwerk twee cadeaubonnen verloot. In de regio Haaglanden waren Wendy Snijder (Senior verpleegkundige en aandachtsfunctionaris palliatieve zorg bij WZH) en Corine Huf (Praktijkondersteuner i.o. bij huisartsenpraktijk Crop in Leidschendam) de gelukkige winnaars!