ZonMW JZOJP voucher toegekend!

ZonMW heeft aan Vereniging Transmurale Zorg een Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) voucher toegekend. Een voucher JZOJP biedt financiële ondersteuning bij het ontwikkelen van een regiobeeld: een beeld van de sociale en gezondheidssituatie van de bewoners van een regio. Hiermee kunnen partijen aan de hand van het ontwikkelde regiobeeld samen de aangewezen oplossingen vaststellen.

Met de voucher JZOJP wordt een toekomstig regiobeeld over dementie ontwikkeld. Dit toekomstperspectief dementie in regio Haaglanden zal gebaseerd worden op het verzamelen en analyseren van data over:

  • het aantal mensen met dementie
  • mate van (tijdige) diagnostiek bij dementie en door wie
  • Gebruik van WMO-voorzieningen door mensen met dementie en hun mantelzorgers
  • SEH bezoek door mensen met dementie
  • ELV gebruik door mensen met dementie

Deze informatie wordt uitgesplitst naar de verschillende gebieden in de regio voor de komende 15 jaar (gemeenten/stadsdelen/wijken). Met het ontwikkelde toekomstige regiobeeld kan ingespeeld worden op het zorggebruik en behoeften in de regio nu en in de toekomst, op cliëntniveau en op gebiedsniveau. Met dit toekomstbeeld wordt vervolgens met de netwerkpartners een plan van aanpak ontwikkeld en uitgevoerd om te zorgen dat de dementiezorg in regio Haaglanden duurzaam toekomstbestendig wordt zodat ook in de toekomst mensen met dementie de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door bureau HHM.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl