Onderzoek behoefte naar de Palliatieve Box

Huisartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen lopen er in de palliatieve fase tegenaan dat er meerdere keren per dag medicatie aangevraagd moet worden bij de apotheek. Vaak gaat het om een aantal vaste producten die bij vrijwel iedere palliatieve patiënt gebruikt worden.

Om patiënten en naasten meer rust te geven in de laatste fase van het leven stellen wij voor om een palliatieve box te ontwikkelen met daarin medicijnen en hulpmiddelen die het meest gebruikt worden bij palliatieve patiënten thuis. Deze box kan aangevraagd worden door huisartsen en wordt bij de patiënt thuis geplaatst. De medicijnen en hulpmiddelen kunnen gebruikt worden door verpleegkundigen en deels door familie en naasten.

Een voorbeeld, dat al in een deel van Nederland is geïmplementeerd, is de Palliatieve kit. Voor meer informatie hierover zie https://palliaweb.nl/overzichtspagina-hulpmiddelen/palliatieve-kit

Om inzicht te krijgen in de behoefte naar de ontwikkeling van de Palliatieve Box, vragen wij u om onderstaande vragenlijst in te vullen, bestaande uit 5 korte vragen.