Over Vereniging Transmurale Zorg

De toekomst van de zorg in de regio Haaglanden: hoe willen we die met elkaar vormgeven? Hoe spelen we in op ontwikkelingen in zorg en welzijn? Hoe verbeteren we de kwaliteit? Hoe helpen we als zorgprofessionals onze patiënten zo goed mogelijk, op een haalbare manier?

Vereniging Transmurale Zorg werkt daar dagelijks aan: als objectieve facilitator, verbinder en aanjager. In 2018 hebben we onze visie en missie aangescherpt. De programma’s, projecten en initiatieven – waarover u op deze website leest – vloeien daar direct uit voort.