Campagne Palliatieve zorg voor zorgverleners

Op 10 juni 2022 heeft PZNL en Patiëntenfederatie Nederland een rapport uitgebracht “Praten over de laatste levensfase”. Op 15 november 2022 is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een landelijke publiekscampagne gestart over palliatieve zorg.
Het doel van deze campagne is dat patiënten en hun naasten actief nadenken over zorg in de laatste levensfase.
Onderdelen uit deze campagne en rapportage kunnen we doortrekken naar een actie voor zorgprofessionals.

Deze actie voor zorgprofessionals gaan we in 2023 vorm geven met de werkgroep.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl