Crisisvoorzieningen

Eind 2019 zijn er afspraken gemaakt tussen Zorgscala, Hadoks en Parnassia in de regio Haaglanden met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden rond gedwongen zorg bij ouderen met dementie onder de Wzd en Wvggz. Er zijn voldoende IBS-bedden bij de VVT-partners in de regio en Parnassia biedt indien nodig gedwongen zorg onder de Wvggz. De zorgbehoefte en geïndiceerde interventie zijn leidend in de triage. In 2024 wordt in een werkgroep gestart met:

– Periodieke evaluatie van de praktijk en de afspraken.

– Betrekken van de ziekenhuizen, of in ieder geval hen informeren over de afspraken.

– Aanbod voor gedwongen zorg binnen gesloten kader voor patiënten met NAH.

– Duidelijke routing/contactgegevens en een escalatieroute.

– Mogelijkheid tot wederzijdse consultatie om crisis te voorkomen dan wel om elkaar hierbij te ondersteunen.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl