Gestructureerd Periodiek (online) Overleg (GPO)

Tijdens een Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO) vindt er afstemming plaats tussen de professionals in zorg en welzijn rondom een cliënt met dementie. Signalen van een niet pluis gevoel bij ouderen in de wijk komen hier samen en er is onderling afstemming hoe hiermee om te gaan. Vroegtijdige zorgplanning (ACP) wordt hierin meegenomen en voortgezet gedurende het gehele ziekteproces. In 2023 is de verkenningsfase rondom financiering en andere drempels om een GPO op te starten voltooid.
In 2024 wordt een generieke handleiding opgesteld met bijbehorend implementatieplan. Ook wordt er een webinar georganiseerd om kennis over een GPO te verbreden met deze handreiking als basis.

Volg onze nieuwspagina voor meer updates.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl