Gestructureerd Periodiek (online) Overleg (GPO)

Tijdens een Gestructureerd Periodiek (online) Overleg (GPO) vindt er afstemming plaats tussen de professionals in zorg en welzijn rondom een cliënt met dementie. Signalen van een niet pluis gevoel bij ouderen in de wijk komen hier samen en er is onderling afstemming hoe hiermee om te gaan. Vroegtijdige zorgplanning (ACP) wordt hierin meegenomen en voortgezet gedurende het gehele ziekteproces. Op dit moment is het aantal GPO’s in de regio sterk verdeeld. Wij verkennen de belemmeringen in het netwerk om een GPO te starten en ondersteunen de deelnemende partijen met kennisdeling hierover.

Stand van zaken 1 december 2023: De werkgroep heeft zichzelf tot ambassadeur benoemd en gaat een praktisch werkdocument opstellen rondom het GPO dat gedragen wordt door alle leden van het netwerk en verspreid onder de huisartsen en andere deelnemers aan een GPO. De werkgroep wordt voortgezet in 2024. 

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl