Nazorg voor mantelzorgers

Zoals het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de Zorgstandaard Dementie voorschrijven, is het van groot belang om oog te hebben voor de naasten. Zij hebben een sleutelrol en bieden, ongeacht de plaats waar de patiënt verblijft, ondersteuning en zorg aan hun zieke dierbare. Afhankelijk van de situatie hebben naasten verschillende rollen, bijv. die van mantelzorger, collega-zorgverlener en expert over het leven van de patiënt. Als naasten krijgen zij te maken met verdriet en rouw tijdens en na het ziekteproces. Het rouwproces kan door iedereen op een andere manier worden ervaren. Zo kan dit proces onder andere bepaald worden door (culturele) achtergrond, waarbij bepaalde verwachtingen en opvattingen bestaan over hoe iemand zich zou moeten voelen en gedragen tijdens het rouwproces. Naasten zijn lang niet altijd op de hoogte van de (acute) reacties die bij hen kunnen volgen op het verlies van hun dierbare. Er kunnen allerlei psychische en fysieke problemen ontstaan als er met dit verlies niet adequaat wordt omgegaan. Het is dus essentieel om oog voor de naasten te hebben en hen te begeleiden, voor te lichten, advies te geven en te ondersteunen tijdens het ziekzijn en ook na het overlijden van hun dierbare. Dit is niet alleen in het belang van de naasten, maar ook in het belang van de patiënt. Door goede voor- en nazorg te bieden aan naasten kan de relatie tussen patiënten en naasten zo optimaal mogelijk worden gehouden en ontstaat er ruimte om afscheid nemen mogelijk te maken.

In samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden wordt de methodiek Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) in 2024 geïmplementeerd.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl