Farmacotherapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO)

Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO)
Met het Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO) werken we in de regio Haaglanden aan beleid over transmurale farmaceutische zorg rond bepaalde diagnosegroepen en borgen we bestaande afspraken. Het overleg functioneert als stuurgroep en valt onder Vereniging Transmurale Zorg. In de stuurgroep zitten twee huisartsen, twee specialisten en twee apothekers.

Het overleg ontwikkelt beleid in zogenoemde Transmurale Werk Afspraken (TWA’s). De TWA’s worden opgesteld volgens de landelijk vastgestelde methode van de Federatie Medisch Coördinerende Centra (FMCC). U vindt de methode hier.

Status van deelproject Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO)
De volgende TWA’s zijn gemaakt of in ontwikkeling: antistolling, formularium dermatologie, nierschade, vitamine D, jicht, osteoporose en antibioticaresistentie. U vindt deze werkafspraken in de Kennisbank op deze website.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deelproject Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO)? Neem gerust contact op met Inge Stollman.

Gerelateerde projecten