Wijkgericht werken

Onderzoeken hoe wij als netwerk verbinding kunnen houden met wijkgerichte initiatieven. Wijken waarin lokale geriatrische netwerken zijn opgericht zoals Loosduinen en Moerwijk worden als voorbeeld genomen en benaderd om te bespreken hoe de samenwerking kan worden afgestemd en/of als voorbeeld kan dienen voor andere wijken.

Stand van zaken 1 juli 2023: In de werkgroep is bevestigd dat men een overzicht wil creëren van de bestaande initiatieven en het projectplan is bijgewerkt. Goede voorbeelden van de bestaande geriatrisch netwerken worden verspreid, met nadruk op o.a. Siilo als sociale kaart. We houden er rekening mee dat de geriatrische netwerken een bredere doelgroep hebben dan alleen mensen met dementie.  

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl