Wijkgericht werken

De regio Haaglanden is een versnipperde regio, waarin de diversiteit ook in de verschillende wijken te zien is. Er worden veel activiteiten georganiseerd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Regio breed overzicht ontbreekt echter nog. In steeds meer wijken worden geriatrische netwerken opgericht waarin korte lijnen zijn tussen formele en informele zorg- en welzijnsorganisaties. Deze netwerken richten zich echter op een bredere doelgroep dan alleen mensen met dementie.

In 2024 zorgen wij er in samenwerking met de gemeenten en Alzheimer Haaglanden voor dat de sociale kaart compleet is met alle initiatieven op het gebied van dementie, zodat dit goed vindbaar is voor zowel mensen met dementie en hun mantelzorgers als professionals. Daarnaast delen wij goede voorbeelden op het gebied van dementie uit de geriatrische netwerken. Tot slot onderzoeken wij hoe we professionals kunnen ondersteunen om elkaar makkelijker te vinden. Hierbij verhouden we ons tot het regioplan dat begin 2024 is gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl