Let op: De bijeenkomst van 15 maart 2022 zit vol! Er is een extra bijeenkomst gepland op donderdag 24 maart (15.00 – 17.00 uur) voor geïnteresseerden die zich niet hebben kunnen aanmelden voor de bijeenkomst van 15 maart. Klik hier om je aan te melden voor de extra bijeenkomst op donderdag 24 maart 2022.


Verzorgenden hebben regelmatig te maken met zorgvragers in de palliatieve fase. Zij signaleren vaak als eerste een verandering in conditie, ADL of gedrag bij hun zorgvragers. Ze hebben regelmatig te maken met een complexe situatie van de zorgvrager en diens naasten, waar problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak elkaar beïnvloeden en waar verschillende disciplines bij betrokken zijn. Om goede palliatieve zorg te bieden, is de ontwikkeling en het bezitten van de juiste competenties en vaardigheden noodzakelijk.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden heeft een scholing palliatieve zorg voor verzorgenden ontwikkeld. Deze scholing bestaat uit drie bijeenkomsten van vier uur en is ontwikkeld aan de hand van “Signalering in de palliatieve fase” van het IKNL en de palliatieve richtlijnen. Deze scholing is interactief van opzet: Er is naast kennisoverdracht veel ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden. De scholing is zo vormgegeven dat medewerkers uit de eigen organisatie deze train de trainer kunnen volgen en daarna zelf scholing kunnen geven op eigen locatie(s) aan verzorgenden.

Tijdens de bijeenkomst geven we uitleg over de scholing en laten we zien hoe deze opgebouwd is. Dit moet jullie helpen in de voorbereiding om de scholing binnen de eigen organisatie te geven. Per scholing komt er een PowerPoint beschikbaar met informatie die gegeven kan worden en een PDF die na de scholing naar de deelnemers gestuurd kan worden. Daarnaast is per scholing een accreditatieaanvraag beschikbaar die de organisatie zelf in kan voeren en wordt de deelnemers gevraagd de scholing te evalueren.

Datum
Dinsdag 15 maart 2022

Tijd
15.00 – 17.00 uur (uiterlijk)

Locatie
Online via Zoom

Deelname is gratis (voor leden van het Netwerk Palliatieve Zorg).

Deze train de trainer wordt gegeven door Jeanet van Noord, verpleegkundig specialist EPZ LUMC en lid consultatieteam Hollands Midden. Zij heeft in opdracht van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden de scholing palliatieve zorg voor verzorgenden vorm gegeven.

De bijeenkomst van 15 maart 2022 zit vol! Er is een extra bijeenkomst gepland op donderdag 24 maart (15.00 – 17.00 uur) voor geïnteresseerden die zich niet hebben kunnen aanmelden voor de bijeenkomst van 15 maart. Klik hier om je aan te melden voor de extra bijeenkomst op donderdag 24 maart 2022.