Beste deelnemer aan de PaTz-groep,

Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg is PaTz als één van de belangrijkste methodes aangewezen om palliatieve zorg thuis mogelijk te blijven maken. Er is daarom een werkgroep samengesteld (bestaande uit Hadoks, Florence, Evita Zorg en SWZ) om de volgende doelen te bereiken:

• Behoud van bestaande PaTz-groepen in de regio;
• Bieden van ondersteuning aan initiatiefnemers voor de oprichting van nieuwe PaTz-groepen;
• Starten van gesprekken over knelpunten in de financiering en de wensen en behoeften voor de toekomst.

Om gehoor te geven aan het eerste en derde doel, zouden we u graag een vragenlijst voor willen leggen. Het invullen van deze vragenlijst duurt slechts 5 minuten. De vragenlijst sluit op donderdag 13 april 2023.