Artikel in Epidemiologisch Bulletin over Zorgen voor Welzijn

De pilot Zorgen voor Welzijn, waarbij mensen die op de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis komen, worden doorverwezen naar welzijn, krijgt veel aandacht van binnen en buiten onze regio. Hierbij een artikel zoals dat is verschenen in het Epidemiologisch Bulletin van de GGD Haaglanden.