Casemanagement triage in crisistijd

In tijden van crisis kan de situatie in de zorg er toe leiden dat casemanagers dementie met minder capaciteit werkzaam zijn. Bijvoorbeeld omdat zij “extra handen aan het bed” verlenen of omdat door ziekte een aantal casemanagers niet werkzaam kan zijn. Dit is een scenario wat, gezien de ontwikkelingen in het aantal corona-besmettingen, op korte termijn kan gaan spelen.

In zo’n geval kan het noodzakelijk zijn om weloverwogen onderscheid te maken tussen de meest noodzakelijke hulpvragen bij casemanagers dementie en minder urgente hulpvragen. Waarbij de noodzakelijke hulpvragen zo veel mogelijk opgepakt worden en de minder urgente hulpvragen danwel op een andere manier, door een andere professional of op een ander moment opgepakt worden.

In samenwerking met Respect wonen-zorg-welzijn is bijgevoegd document ontwikkeld om de triage door casemanagers te ondersteunen.

Er is in dit triage-ondersteunend document onderscheid gemaakt tussen noodzakelijke, wenselijke en gebruikelijke zorg en ondersteuning van de casemanager dementie. Middels een stappenplan en een overzicht van noodzakelijke, wenselijke en gebruikelijke activiteiten wordt de casemanager ondersteund in het maken van de afwegingen over de te verlenen zorg en ondersteuning.

Samen met ZorgZijn Werkt (www.zorgzijnwerkt.nl) kijken we naar oplossingen voor de opvang van wenselijke en gebruikelijke hulpvragen; bijvoorbeeld door de mantelzorger toch het wenselijke luisterend oor te bieden via een fysiotherapeut die nu geen behandelingen kan uitvoeren.