Methodiek ‘Oog voor Naasten’

Veel zorgverleners hebben wel aandacht voor naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid, maar vaak is deze aandacht willekeurig en afhankelijk van de tijd en interesse van individuele zorgverleners. De methodiek ‘Oog voor Naasten’ helpt individuele zorgverleners om voor- en nazorg te geven aan naasten van alle patiënten.

Het project ‘Oog voor Naasten’ is uitgevoerd door het LUMC en bestond uit een literatuuronderzoek, een enquête onder zorgverleners werkzaam bij ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices in de regio Leiden en Den Haag naar het huidige aanbod van voor- en nazorg, focusgroepen met zorgverleners en experts op het gebied van palliatieve zorg en interviews met naasten en nabestaanden. Het project is inmiddels afgerond met de oplevering van de methodiek.

De methodiek vindt u hier terug.

ZonMw heeft het project als goed voorbeeld aangemerkt, waardoor het een landelijk vervolg krijgt in de vorm van ‘Oog voor Naasten en Nabestaanden 2’. Aan dit project zullen verschillende partijen uit de regio Haaglanden deelnemen. Zie hiervoor het nieuwsbericht Honorering ZonMw-project Oog voor Naasten en Nabestaanden.