Verslag bijeenkomst Passende Zorgpraktijken

Met passende zorg bereiken we dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Met elkaar werken we aan de maatschappelijke opgaven om de zorg toekomstbestendig te maken. De transitie die passende zorg met zich meebrengt is noodzakelijk maar tegelijkertijd complex en ambitieus. Veranderen vergt moed om de dingen anders te doen dan we gewend zijn. Passende zorg vraagt om een langetermijnperspectief en tegelijkertijd om concrete stappen op de korte termijn.

Om de transitie naar passende zorg te versnellen wordt, zoals afgesproken tussen de IZA partners, het programma passende zorgpraktijken opgezet. Het doel van het programma is om, gezamenlijk in dialoog met alle partijen, inzicht te krijgen hoe de zorg passend wordt georganiseerd. Daarna worden deze praktijken via het Zorginstituut breder kenbaar gemaakt en krijgen ze een plek in de contractering van passende zorg.
Met dit programma bouwen we voort op goede voorbeelden, waar mensen in de praktijk mee bezig zijn. Want juist in de dagelijkse zorgpraktijk wordt concreet gemaakt wat passende zorg is.
Zo gaan we naar passende zorg via passende zorgprakijken.

Op vrijdag 9 juni heeft VTZ deelgenomen aan een zogenoemde expertsessie van het Zorginstituut, waar werd uitgevraagd hoe we met elkaar verder invulling kunnen geven aan het Passende Zorgprogramma. Zie bijlage voor het verslag hiervan.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl