Voorstel aanmeldpunt kortdurend verblijf

De projectgroep kortdurend verblijf heeft in 2018 een advies opgesteld voor een centraal aanmeldpunt voor KDV. In de bijlage vindt u dit advies.