Werkconferentie dementie

Op 11 april 2018 vond de werkconferentie dementie plaats. Het doel van de werkconferentie was om met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen die in de komende jaren voor het Netwerk Dementie liggen. Uitgangspunt van het gesprek was de klantreis, die werd toegelicht door Alzheimer Nederland en door een mantelzorger van iemand met dementie. Het was een zeer geslaagde en drukke bijeenkomst met 80 deelnemers!

De klantreis voor iemand met dementie bestaat uit een niet-pluisfase, de fase waarin een diagnose wordt gesteld, een fase met zorg thuis en vervolgens de verhuizing naar een verpleeghuis. De deelnemers waren in vijf groepen verdeeld, die elk een van deze fases hebben uitgewerkt. De diversiteit van deelnemers heeft geleid tot een uitwerking waarin verschillende perspectieven elkaar uitstekend konden aanvullen.

Voorafgaand aan de werkconferentie is door het programma Dementiezorg Voor Elkaar (www.dementiezorgvoorelkaar.nl) een knelpuntenanalyse gemaakt. Tijdens de bijeenkomst zijn voor de belangrijkste knelpunten, via een LEAN-aanpak oorzaken gezocht. Na de lunch konden we aan de slag om oplossingen voor de grondoorzaken van die knelpunten te bedenken. De knelpuntenanalyse en uitkomsten van de bijeenkomst zijn te vinden in de bijlage.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de werkconferentie dementie? Neem gerust contact op met Mandy Los.