Capaciteitsonderzoek palliatieve zorgplekken 2020

Jaarlijks voert Stichting Transmurale onderzoek een onderzoek uit om inzicht te verkrijgen in de capaciteit en bezetting van palliatieve zorgplaatsen in de hospices en de palliatieve units in verpleeghuizen in de regio Haaglanden (Den Haag, Wassenaar, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer). Daarnaast wordt inzicht gegeven in de sterftecijfers, demografische gegevens en zorgsetting. Tot slot wordt er een conclusie getrokken.

In de bijlage vindt u de rapportage met de uitkomsten.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl