Casuïstiekbespreking over de Wet Zorg & Dwang

Tijdens de casuïstiekbespreking wordt algemene inhoudelijke informatie over de onvrijwillige opname en verblijf vanuit de Wet Zorg en Dwang gegeven. Vervolgens wordt uitgelegd waar het CIZ op let bij een aanvraag en wat de rol van een casemanagers Dementie hierin is. Tot slot is er ruimte voor vragen en knelpunten, ingestuurd door de deelnemers.

 

Datum en tijd               27 oktober 15:30 – 17:00

Locatie                         Cardia Onderwatershof, Van Vredenburchweg 26 Rijswijk

Doelgroep                    Casemanagers Dementie

Sprekers                      Marte Vegter en Annemieke Wilmink

Kosten                         Deelname is gratis

Aanmelden                  Je kunt je aanmelden tot 23 oktober 2022 via deze link.

 

Marte Vegter, de spreker tijdens de casuïstiekbespreking stelt zich aan jullie voor:

Ik werk sinds 2002 bij het CIZ. Ik heb 16 jaar als onderzoeker Wet langdurige zorg gewerkt en in die hoedanigheid ook veel toetsen art. 60 BOPZ uitgevoerd. Bij de invoering van de Wet zorg en dwang kreeg het CIZ een grote rol m.b.t. de verzoekschriften die ingediend moeten worden bij de rechtbank (Rechterlijke machtiging en voortzetting IBS). Dit werd onder de BOPZ door het OM gedaan. Om de rol van het CIZ kenbaar te maken en het proces tussen zorgaanbieders en het CIZ goed te laten verlopen is besloten om op dit stuk apart relatiebeheer in te zetten. Dat leek mij een mooie uitdaging en zo ben ik nu sinds 3 jaar relatiebeheerder Wet Zorg en Dwang voor de regio Zuid-West en Zuid-Oost en heb in die hoedanigheid al vele voorlichtingen over de Wet Zorg en Dwang aan uiteenlopende doelgroepen gegeven. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het CIZ uitsluitend gaat over de onvrijwillige opname en verblijf en niet over de onvrijwillige zorg thuis hetgeen ook onder de Wet Zorg en Dwang valt. Hier ligt niet onze expertise.

Heel erg leuk om op dit onderwerp in te gaan met jullie en vooral hoop ik over dit onderwerp meer duidelijkheid te kunnen verschaffen en te helpen bij knelpunten waar jullie in de praktijk tegen aan lopen.

Annemieke Wilmink zal met mij meekomen, omdat zij daadwerkelijk de toets art. 21 uitvoert en de vragen hierover kan beantwoorden. Zij zal zich tijdens de bijeenkomst aan jullie voorstellen.

Het zal ons helpen als wij jullie vragen/casussen waar jullie tegen aanlopen van tevoren aangereikt krijgen.

 

Let op! Aanmelden kan tot 23 oktober en er zijn maximaal 35 plaatsen.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl