Casuïstiekbespreking verpleegkundigen (1-10) vindt digitaal plaats

Uitnodiging voor verpleegkundigen donderdag 1 oktober 2020 (Digitaal)

Casuïstiekbespreking over dyspnoe, zuurstof en kans op grote bloeding
(Deze bijeenkomst is verplaatst van 16 juli naar 1 oktober)

Vereniging Transmurale Zorg en het consultatieteam HDWO van het IKNL organiseren op donderdag 1 oktober 2020 een casuïstiekbespreking over palliatieve zorg bij mensen met dyspnoe, zuurstof en kans op een grote bloeding. In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Dyspnoe hoort tot de meest voorkomende symptomen in de laatste fase van veel chronische en dodelijke ziekten zoals kanker, terminaal hartfalen en COPD. De prevalentie van dyspnoe is al hoog vanaf een halfjaar voor het overlijden. Zo heeft 78% van de patiënten met longkanker, 88% van de patiënten met hartfalen en 96% van de patiënten met COPD gedurende de laatste 6 maanden van het leven last van dyspnoe. Bij neurologische aandoeningen als ALS en dementie is dyspnoe vooral in de laatste weken een groot probleem. Zo komt bij tweederde van de patiënten met dementie dyspnoe voor in de laatste fase van het leven.

Dyspnoe en angst zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden en verdienen beide aandacht bij de behandeling. Het zien van een patiënt die erg kortademig is, kan ook bij omstanders gevoelens van benauwdheid en angst veroorzaken. Bij ongeveer 3% van de patiënten met primair longcarcinoom treedt een massale longbloeding op die gepaard gaat met zeer ernstige dyspnoe, letterlijke doodsnood en uiteindelijk overlijden. Ook bij dyspnoe is anticiperen zinvol om de patiënt goed te kunnen begeleiden en soms erger leed te voorkomen.

Tijd
17.00 – 18.30 uur (Inclusief korte pauze)

Locatie
Digitaal via Zoom (De link volgt een paar dagen voorafgaand aan de bijeenkomst)

Doel
Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren. Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de avond te komen.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen.

Programma
16.50   Digitale inloop
17.00   Casuïstiekbespreking met een combinatie van onderlinge uitwisseling en theorie
18.30   Afsluiting

Docenten
Maarten Dekker: (kader)huisarts en arts consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden/DWO
Marianne Lucassen: verpleegkundige specialistisch team en verpleegkundig consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden/DWO

Kosten
Deze digitale bijeenkomst wordt gratis aangeboden voor zowel leden als niet-leden.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot en met maandag 28 september 2020 via de agenda.

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per e-mail, waarna wij rekenen op jouw deelname. Er kunnen maximaal 16 personen deelnemen en we streven naar een gemengde groep (met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen).

Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij de aanmelding.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sven Zeilstra (Programmaleider palliatieve zorg) via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl of 06-11680197.

We hopen dat je op donderdag 1 oktober 2020 aanwezig bent bij deze digitale casuïstiekbespreking!