Financiering PaTz 2022 (Wijziging)

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de financieringsafspraken voor PaTz in 2022. Graag laten wij u weten dat er een wijziging is opgetreden in de financiering voor de huisartsen. De financieringsafspraak (S3) voor huisartsen zou eindigen op 31-12-2021. Zorgverzekeraar CZ heeft echter abusievelijk een addendum aangeboden met einddatum 31 december 2022 aan huisartsen die momenteel lid zijn van een PaTz-groep. Om die reden zal CZ haar contractuele verplichtingen naleven en derhalve voor het kalenderjaar 2022 het addendum aan de reeds in 2021 deelnemende huisartsenpraktijken aanbieden. Het is niet mogelijk voor nieuwe deelnemers om gebruik te maken van deze financiering.

De overige financieringsafspraken voor 2022 blijven ongewijzigd:

  • Er zal geen aparte financiering voor wijkverpleegkundigen verleend worden. De financiering vindt volledig plaats op het niveau van zorg, waarbij een hoger tarief is geïndexeerd bij partijen die PTZ leveren. Dit wil zeggen dat financiering van eventuele overleggen is verdisconteerd in het tarief, waardoor dit niet nogmaals los gefinancierd kan worden.
  • De bestaande financieringsafspraken voor consulenten palliatieve zorg wordt voortgezet via Stichting Fibula.
  • De inzet van geestelijk verzorgers wordt gefinancierd vanuit de regeling ‘Geestelijke verzorging Thuis’.

De toekomstige financiering van PaTz krijgt landelijke aandacht van Stichting PaTz. Indien zich ontwikkelingen voordoen, zullen wij hierover een nieuwsbericht op onze website plaatsen.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl