Afspraak vergoeding voor huisartsen bij deelname aan PaTz

Vanaf heden is het mogelijk om de deelname van huisartsen aan een PaTz-groep in de regio Haaglanden te declareren bij de zorgverzekeraar. Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o. heeft in overleg met zorgverzekeraar CZ de bekostiging van deelname door huisartsen aan een PaTz-groep kunnen realiseren. CZ is de preferente zorgverzekeraar in de Haagse regio en heeft besloten om de deelname op projectbasis vanuit S3 te vergoeden tot 2020. De verzekeraar stelt hiervoor de volgende voorwaarden:

  • De PaTz-groep maakt gebruik van de methodiek PaTz van Stichting PaTz;
  • De PaTz-groep wordt begeleid door een inhoudelijke deskundige op het gebied van palliatieve zorg;
  • Bij voorkeur worden de bijeenkomsten voorgezeten door een ervaren EKC (Erkend Kwaliteits Consulent);
  • De deelnemers komen 4 tot 6 keer per jaar bijeen.

Huisartsen van bestaande en nieuwe PaTz-groepen kunnen zich vanaf heden melden bij Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o. met hun naam en de praktijk AGB-code. Op basis van deze gegevens zal CZ een addendum opstellen op de bestaande overeenkomst, welke per kwartaal in kan gaan.

Voor de inkoop van huisartsenzorg geldt dat andere zorgverzekeraars het beleid van de preferente zorgverzekeraar volgen.

Heeft u interesse in het oprichten van een PaTz-groep in de regio Haaglanden? Bekijk de kennisbank of neemt contact op met Sven Zeilstra.