Goede Voorbeelden in het netwerk palliatieve zorg Haaglanden

Op dinsdag 27 november 2018 vond de Goede Voorbeelden Markt van Vereniging Transmurale Zorg plaats. De bijeenkomst was een groot succes en werd door de deelnemers beoordeeld met een gemiddelde van een 8,0!

Een flinke groep zorgprofessionals uit de gehele Haagse regio was aanwezig en werd geïnspireerd door de sprekers en door elkaar. Met als doel de bevordering van de kwaliteit van de palliatieve zorg die patiënten en hun naasten in de regio Haaglanden ontvangen. Onder de deelnemers waren (kader)huisartsen, (wijk/hospice)verpleegkundigen, coördinatoren, vrijwilligers, managers, bestuurders, projectleiders, adviseurs, zingevingsconsulenten en verzorgenden.

De bijeenkomst bestond uit twee workshoprondes waarin de volgende “Goede Voorbeelden” aan bod kwamen:

  • PaTz, hoeksteen voor palliatieve thuiszorg (Door Bart Schweitzer);
  • Besluitvorming in de palliatieve fase (Door Jeanet van Noord);
  • Methodiek signalering in de palliatieve fase (Door Jeanet van Noord);
  • Proactieve palliatieve zorg (Door Yvonne Engels).

De bijeenkomst werd vastgelegd in een tekening door de tekenaars van Getekend Verslag en vormt een samenvatting van de inhoud en de belangrijkste inzichten.

De presentaties van de sprekers en het getekend verslag kunt u terugvinden in de kennisbank.