Herziening handreiking financiering palliatieve zorg 2021

Op 7 september 2020 hebben wij middels een nieuwsbericht gecommuniceerd dat de Handreiking palliatieve zorg 2021 gepubliceerd was. Dit nieuwsbericht kunt u hier terugvinden.

Inmiddels is nodig gebleken om de handreiking aan te vullen met de financiering van palliatieve zorg voor kinderen. Deze vorm van palliatieve zorg verschilt in veel opzichten van palliatieve zorg voor volwassenen. Deze verschillen zijn opgenomen in de Handreiking financiering palliatieve zorg 2021 (Versie 2). Daarnaast zijn de laatste wijzigingen in de bekostiging van palliatieve zorg doorgevoerd:

  • In het ziekenhuis is er meer ruimte voor lokale afspraken via de facultatieve prestatie;
  • Verruiming mogelijkheden om digitale zorg te bieden is structureel geworden.

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2020 is per 1 januari 2021 komen te vervallen.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl