Herziening richtlijn en patiëntenfolder huisbezoeken palliatieve fase

Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden hebben er werkgroepen plaatsgevonden om de richtlijn en de patiëntenfolder over huisbezoeken in de palliatieve fase te herzien. In juni 2023 is de herziening afgerond en zijn de herziene richtlijn en patiëntenfolder definitief vastgesteld!

Veel dank gaat uit naar iedereen die betrokken was bij de herziening.

Wilt u meer lezen over hoe de huisbezoeken worden uitgevoerd, voor wie de huisbezoeken zijn bedoeld of wat de kwaliteitscriteria zijn waaraan gespecialiseerd verpleegkundigen moeten voldoen om huisbezoeken te mogen uitvoeren?

De herziene richtlijn en de patiëntenfolder zijn hier te vinden.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl