Informatiemap palliatieve zorg voor patiënten en naasten

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden beoogt dat patiënten die niet meer beter zullen worden en hun naasten goed geïnformeerd worden over de palliatieve zorg en de verschillende zorgmogelijkheden in de regio. Zorgverleners uit de regio Haaglanden kunnen daarom informatiemappen aanvragen bij Vereniging Transmurale Zorg, welke zij mee kunnen geven aan hun patiënten en naasten.

Informatiemappen aanvragen
De informatiemappen zijn gratis aan te vragen. Neem hiervoor contact op met Derkje Andrée Wiltens.

In de kennisbank treft u een deel van de folders uit de informatiemap aan in digitale versie.