Jaarplan dementie 2021

Afgelopen periode is hard gewerkt aan het jaarplan dementie 2021. Het jaarplan is gebaseerd op het Meerjarenbeleidsplan Haaglanden, de Nationale Dementiestrategie 2021-2030, de Herziene Zorgstandaard Dementie en de regionale kansen en knelpunten. In de kennisbank vindt u het jaarplan dementie 2021. Hier kunt u lezen wat het Netwerk Dementie Haaglanden het komende jaar als doelstellingen heeft en hoe we naar deze resultaten toewerken. De belangrijkste speerpunten voor 2021 zijn:

  • Casemanagement dementie
  • Preventie van dementie
  • Verbeterde educatie na de diagnose dementie
  • Diagnostiek
  • Vroegsignalering
  • Respijtvoorzieningen
  • Laaggeletterden en mensen met een gezondheidsachterstand
  • Mensen met dementie en een migratieachtergrond

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mandy Los of Derkje Andrée Wiltens. 

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl