Jaarverslag 2018 gepubliceerd

Het Jaarverslag van Vereniging Transmurale Zorg voor 2018 is nu gepubliceerd. U kunt het terugvinden in de Kennisbank en op de pagina over ons. Hier vindt u ook onze jaarplannen en jaarrekeningen.

2018 was een bewogen jaar voor STZ. We hebben veel bereikt op het gebied van de juiste zorg op de juiste plek en Vitaal Thuis. Ook is er veel bereikt op het gebied van de programma’s palliatieve zorg en dementie. Onze resultaten van 2018 staan in het Jaarverslag.