Meerjarenbeleidsplan Netwerk Dementie Haaglanden 2023-2025 gereed

Sinds ruim 15 jaar verenigen de zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Haaglanden
zich in het Netwerk Dementie Haaglanden, om samen sterk te staan in de zorg die
we bieden. We zijn trots op deze jarenlange samenwerking en wat er in die jaren in
gezamenlijkheid is bereikt. En hoewel de dementiezorg zich sterk heeft ontwikkeld
tot een hoog niveau, realiseren we ons dat de zorg onder druk staat. Het blijft
daarom van groot belang om samenwerking en verbinding met elkaar te zoeken.
Alleen zo kan het niveau van de dementiezorg behouden en verbeterd worden.
En daar gaan we voor.

‘Voor toekomstbestendige dementiezorg’ is het motto én de prioriteit van het meerjarenbeleidsplan 2023-2025.
Iedereen kent de uitdagingen waar we voor staan:
De druk op de arbeidsmarkt, de groeiende vergrijzing, het tekort aan verpleeghuis
plekken en het optimaal samenwerken tussen zorgorganisaties. Het is aan ons als
netwerk om hier creatieve en innovatieve oplossingen voor te vinden. Dat betekent
dat we niet altijd voor de meest ideale optie kunnen gaan, maar wel voor de meest
haalbare waarmee de kwaliteit van zorg behouden blijft of zelfs verbeterd wordt.
In de komende jaren zullen we ons blijven inzetten om zorg- en welzijnsorganisaties
met elkaar te verbinden in de regio Haaglanden. Samen zorgen we ervoor dat cliënten
en mantelzorgers dementiezorg ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften.

Klik op onderstaande link voor het meerjarenbeleidsplan en de infographic, met dank aan Renate van Galen graphic design voor de vormgeving.

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/meerjarenbeleidsplan-netwerk-dementie-haaglanden-2023-2025/

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl