‘Netwerksamenwerking rond diagnose dementie’ van start

Uit regionaal onderzoek blijkt dat er rond de diagnosefase van dementie veel professionals betrokken zijn en zij vaak niet op de hoogte zijn van elkaars inzet en inspanningen rond de persoon met dementie. Dit leidt tot het dubbel doen van activiteiten, een onsamenhangend zorgaanbod, onduidelijkheid bij de persoon met (een vermoeden van) dementie en minder efficiënte zorg- en hulpverlening. Meer informatie hierover vindt u hier. Netwerksamenwerking rond de diagnose dementie

In het project “Netwerksamenwerking rond diagnose dementie” pakken we dit aan door met huisartsen, POH ouderen, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie en WMO consulenten in Leidschendam-Voorburg in gesprek te gaan over de vraag “Wie doet wat wanneer”. Dit gesprek vindt plaats in een focusgroep, onder begeleiding Vereniging Transmurale Zorg. Met behulp van diverse ondersteuningsmaterialen vanuit de LEAN-principes. Hieruit komen o.a. samenwerkingsafspraken voort. Deze samenwerkingsafspraken zijn bedoeld voor regionale implementatie, dus na de ontwikkeling in Leidschendam-Voorburg wordt dit getoetst bij een regionale klankbordgroep waarna het regio breed geïmplementeerd kan worden. De afspraken en producten worden uiteindelijk vastgelegd in het Zorgpad Dementie Haaglanden. Dit zorgpad is eind 2019 beschikbaar en beschrijft hoe dementiezorg in deze regio er uit ziet.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl