VTZ kijkt terug op een geslaagde ALV

Op 16 mei 2022 hield VTZ haar Algemene Leden Vergadering. De ALV werd live gehouden op een externe locatie, Milú te Den Haag. Het was de eerste ALV van de Vereniging.

Onze dank gaat uit naar de inspirerende presentaties van Anna van Poucke en Marloes Bons (KPMG) over regionale samenwerking.

Tijdens de ALV werd er vooruitgekeken naar de toekomstplannen.

VTZ zal haar projecten met veel enthousiasme en energie in 2022 en de komende jaren doorzetten. De Meerjarenagenda (MJA) is vastgesteld en VTZ zal de vijf thema’s verder uitwerken.

VTZ wil alle leden bedanken voor hun aanwezigheid bij de ALV! Een gedetailleerd verslag volgt en zal aan de leden worden toegestuurd.

Heeft u interesse om lid te worden van VTZ? Neem contact op met Arnold van Halteren voor meer informatie.