Dementiepreventie bij migrantendoelgroepen

Samen met stichting Vobis zijn in 2021 veel inwoners (waaronder mantelzorgers) van Den Haag met een Hindoestaanse achtergrond bereikt in het kader van dementie en dementiepreventie. De vraag om vervolg van deze informatieve sessies is groot en daarom wordt deze samenwerking voortgezet in 2023. Er zullen interactieve huiskamergesprekken en een conferentie worden georganiseerd rondom het thema dementie. Daarnaast wordt in samenwerking met ambassadeurs en migrantenorganisaties gekeken of deze sessies ook op andere migrantendoelgroepen kunnen worden toegespitst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de reeds ontwikkelde tools vanuit Alzheimer Nederland.

Stand van zaken 1 december 2023: Eind september heeft een succesvolle conferentie plaatsgevonden i.s.m. St. Vobis ter afsluiting van de huiskamergesprekken rondom dementie. Klik hier voor een verslag daarvan. De werkgroep heeft besloten om dit project in 2024 voort te zetten onder de naam diversiteit. In 2024 zal het concept van huiskamergesprekken worden ingezet voor de Marokkaanse en Turkse doelgroep.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl