Klantarena

In 2023 organiseren wij een klantarena: We nodigen mensen met dementie en hun mantelzorgers uit om over de zorg die zij ontvangen te komen praten. Er zijn hierbij twee ringen: de cliënten en mantelzorgers zitten met een gespreksleider binnenin en hier omheen zitten minimaal evenveel mensen uit de zorg- en welzijnsorganisaties. Vervolgens gaan deze mensen in verschillende rondes met elkaar in gesprek. De acties die hieruit voortkomen kunnen worden meegenomen in het jaarplan 2024.

Stand van zaken 1 december 2023: Op 30 januari 2024 wordt de eerste klantarena in Loosduinen georganiseerd met als thema’s ‘langer thuis wonen’ en ‘respijtzorg.’ Klik hier voor meer info.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl