Uniforme informatieoverdracht van diagnostiek naar begeleiding

Instellingen voor casemanagement en diagnostische centra leggen informatie over patiënten dikwijls in verschillende formats vast. Beide partijen hebben behoefte aan afstemming: om de eigen administratie te beperken en de start van het ondersteuningstraject van de cliënt te verbeteren.

Vereniging Transmurale Zorg heeft een advies voorbereid over een uniform overdrachtsformulier. Er is een helder overdrachtsformat ontwikkeld met daarop de informatie die voor casemanagers noodzakelijk is. Het advies en formulier zijn te vinden in de kennisbank. 

 

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl