Programma Preventie – Zorgen voor Welzijn

Mensen die zich op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis melden, hebben niet altijd een probleem dat in het ziekenhuis opgelost kan worden. Iemand heeft bijvoorbeeld ernstige schulden. Of het gaat niet goed met de mantelzorger. Met Zorgen voor Welzijn bieden we op dat moment hulp: we verwijzen mensen door naar de welzijnsorganisatie. Met de welzijnsorganisatie zoekt een patiënt naar een passende oplossing.

Status van deelproject Zorgen voor Welzijn
Zorgen voor Welzijn is als pilot uitgevoerd vanaf april  2018, tussen de SEH van het Haaglanden Medisch Centrum en Xtra. De resultaten van de pilot waren erg positief, hoewel er maar kleine aantallen mensen zijn doorverwezen. Er is besloten de nieuwe verwijzingsroute in te passen in de reguliere zorg. In 2019 wordt onderzocht hoe ook andere afdelingen en/of ziekenhuizen kunnen aansluiten bij dit project.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Zorgen voor Welzijn? Neem gerust contact op  met Willeke Glas.