Haags Ontmoeten

Zorg- en welzijnsinstellingen in Den Haag werken – onder de noemer Haags Ontmoeten – samen om het leefplezier van kwetsbare ouderen te vergroten. Op een aantal locaties in de stad kunnen ouderen en mantelzorgers op een informele manier elkaar ontmoeten. Vereniging Transmurale Zorg onderzoekt hoe deze plekken een prominentere rol kunnen spelen in de zorg voor ouderen in Den Haag. We lichten beide initiatieven toe.

Haags Ontmoeten
Den Haag heeft ontmoetingscentra waar welzijns- en zorginstellingen kwetsbare ouderen, mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers opvangen en ondersteunen. Dit gebeurt onder de noemer Haags Ontmoeten. Haags Ontmoeten is voor kwetsbare ouderen vrij toegankelijk. Leefplezier en vitaliteit staan centraal. Mantelzorgers krijgen via Haags Ontmoeten ondersteuning aangereikt.
Haags Ontmoeten is opgezet in opdracht van de gemeente Den Haag en onderdeel van Den Haag Seniorvriendelijke stad en het actieprogramma Informele zorg. Programmacoördinatoren Haags Ontmoeten zorgen per stadsdeel voor afstemming. De centra moeten op termijn de spil worden in dementievriendelijke wijken in heel Den Haag. Meer informatie vindt u op www.haagsontmoeten.nl.

Leercirkels Haags Ontmoeten
Vereniging Transmurale Zorg heeft in 2018 onderzocht hoe de locaties van Haags Ontmoeten kunnen uitgroeien tot centrale, herkenbare plekken voor opvang, informatie en ondersteuning. Zodat een brede groep kwetsbare mensen – met de inzet van veel partijen uit de wijk – eigen regie kan houden.
Binnen Haags Ontmoeten heeft Vereniging Transmurale Zorg pilots georganiseerd rond verschillende leervragen. We hebben het leerproces in deze pilots (leercirkels) begeleid, bijeenkomsten georganiseerd voor pilotleiders om ervaringen te delen en we hebben de leerervaringen gebundeld. Ook het Lectoraat SIO van Hogeschool Leiden was betrokken bij de pilots.
Daarnaast heeft Vereniging Transmurale Zorg kennisbijeenkomsten georganiseerd voor alle professionals en vrijwilligers die bij Haags Ontmoeten betrokken zijn. Het eindrapport en de factsheets zijn te vinden in de bijlage.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Haags Ontmoeten? Neem gerust contact op met Mandy Los.