Resultaten CODE Z

Het project CODE Z liep van 2016 tot en met 2018. In dit project werd de continuïteit van zorg voor mensen met dementie die werden opgenomen in het ziekenhuis gemeten en verbeterd.

Deze verbetering werd bewerkstelligd door het invoeren van een digitaal communicatiemiddel in de eerste lijn. Hierdoor werd de communicatie tussen huisarts, wijkverpleegkundige en casemanager dementie bevorderd. Ook werd in het ziekenhuis voorlichting gegeven over de rol van de casemanager dementie en hoe je die kunt bereiken.

Na invoering van deze maatregelen werd nog een keer de continuïteit van zorg gemeten. Het bleek dat die enigszins was verbeterd. Het project heeft echter geen doorgang gevonden, omdat het draagvlak voor het digitale communicatiemiddel in de regio inmiddels was afgenomen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Code Z? Neem gerust contact op met Willeke Glas.