Afspraken financiering PaTz in 2022

In november 2020 hebben wij een nieuwsbericht op onze website geplaatst over de financiering van PaTz in 2021. De afgelopen maanden zijn deze financieringsafspraken opnieuw bekeken, waarbij de volgende conclusies getrokken zijn voor 2022:

  • De bestaande financieringsafspraak (S3) voor huisartsen loopt af op 31-12-2021, zoals eerder door zorgverzekeraar CZ is aangekondigd. Deze financieringsafspraak wordt dus niet verlengd.
  • Er geen aparte financiering voor wijkverpleegkundigen verleend zal worden. De financiering vindt volledig plaats op het niveau van zorg, waarbij een hoger tarief is geïndexeerd bij partijen die PTZ leveren. Dit wil zeggen dat financiering van eventuele overleggen is verdisconteerd in het tarief, waardoor dit niet nogmaals los gefinancierd kan worden.
  • De bestaande financieringsafspraken voor consulenten palliatieve zorg wordt voortgezet via Stichting Fibula.
  • De inzet van geestelijk verzorgers gefinancierd kan worden vanuit de regeling ‘Geestelijke verzorging Thuis’.

De toekomstige financiering van PaTz krijgt landelijke aandacht van Stichting PaTz. Indien zich ontwikkelingen voordoen, zullen wij hierover een nieuwsbericht op onze website plaatsen.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl