Medicatieveiligheid

In 2011 is – op basis van de landelijke richtlijn – een Regionale Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens opgesteld. Initiatiefnemers waren apothekers van ziekenhuizen en zorginstellingen, openbaar apothekers, beleids- en kwaliteitsmedewerkers van ziekenhuizen, VVT-instellingen en huisartsen. De regionale richtlijn is toe aan een update. Onder meer omdat we voor medicatieoverdracht steeds meer gaan werken met het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Binnen deelproject Medicatieveiligheid herziet een kerngroep van apothekers momenteel de werkafspraken uit 2011. De eerste werkafspraken vindt u in de Kennisbank op deze website. Ook de Regionale Richtlijn uit 2011 is nog in de Kennisbank terug te vinden.

Status van deelproject Medicatieveiligheid
De herziening gebeurt op basis van een aantal documenten en invalshoeken: de originele richtlijn uit 2011, de landelijke richtlijn medicatieoverdracht en de praktische ervaringen van de openbare, poliklinische, ziekenhuis- en instellingsapothekers. De kerngroep van apothekers maakt een voorstel voor een nieuwe richtlijn. Dit voorstel wordt rondgestuurd naar een expertgroep met daarin vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, huisartsen en VVT-instellingen. Na vaststelling vindt u de nieuwe richtlijn op deze website.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deelproject Medicatieveiligheid? Neem gerust contact op met Inge Stollman.

Gerelateerde projecten