Regionale Richtlijn Medicatieoverdracht 2011

Hierbij vindt u de regionale richtlijn medicatieoverdracht, zoals die in 2011 is vastgesteld.

Sinds 2017 wordt gewerkt aan een update voor deze richtlijn, in de vorm van nieuwe werkafspraken. U kunt hierover meer lezen bij het project Medicatieveiligheid. Hierbij is ook meer aandacht voor moderne vormen van digitale overdracht, zoals het Landelijk Schakelpunt (LSP). De nieuwe werkafspraken die tot nu toe zijn gemaakt, kunt u in deze Kennisbank vinden door hier te klikken.