Landelijk Schakelpunt

Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen huisartsen, apotheken en ziekenhuizen medische gegevens van patiënten digitaal met elkaar delen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Huisartsen en apotheken kunnen in het LSP gegevens over een patiënt opvoeren. Andere zorgaanbieders beschikken vervolgens ook over actuele medische gegevens.

Belangrijk is dat een patiënt aan elke zorgaanbieder apart toestemming moet geven om zijn gegevens opvraagbaar te maken (het zogeheten opt-in). Bovendien mogen zorgaanbieders in het LSP alleen informatie opvragen die nodig is voor een behandeling. Het Landelijk Schakelpunt is speciaal hiervoor ontwikkeld en beveiligd. We onderzoeken hoe zorgaanbieders in de regio Haaglanden het LSP steeds meer en effectiever kunnen gebruiken.

Status van Landelijk Schakelpunt
Het bestuur van Vereniging Transmurale Zorg onderschrijft het belang van het LSP in de regio Haaglanden. Samen met VZVZ en een projectgroep met vertegenwoordigers van huisartsen en apothekers stimuleren en optimaliseren we het gebruik van het LSP – ook in ziekenhuizen – in de regio.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de regionale implementatie van het Landelijk Schakelpunt in de regio Haaglanden? Neem gerust contact op met Inge Stollman.