Programma Zorg-ICT – Project PGO

PGO
Iemand die regie wil voeren op zijn gezondheid heeft baat bij een overzichtelijke weergave van zijn medische gegevens. Die mogelijkheid is er met een PGO, een online persoonlijke gezondheidsomgeving: medische informatie, van zorgorganisaties, geïntegreerd en overzichtelijk bij elkaar. Zorginstellingen in de Haagse regio onderzoeken de mogelijkheid van zo’n PGO voor inwoners.

Status van deelproject PGO
Zorginstellingen in de Haagse regio zijn enthousiast over het ontwikkelen van een PGO, zo bleek uit een inventarisatie uit kwartaal 1 van 2018. Vanuit die basis zijn de eerste afspraken gemaakt:

  • De regio conformeert zich inhoudelijk aan de geformuleerde uitgangspunten en afspraken binnen het stelsel van MedMij.
  • De koppeling aan PGO’s gebeurt zoveel mogelijk op basis van aanpassing van bronsystemen aan de standaarden. Zo bevorderen we de keuzevrijheid wat betreft verschillende PGO’s.
  • Er is behoefte aan inhoudelijke kennis rondom het thema PGO: met name technische invulling, financiering en verplichtingen.
  • De ambities van het Informatieberaad zijn leidend voor wat betreft de planning.
  • Op basis van de planning en het afsprakenstelsel stellen de instellingen een roadmap op. Hierin staan de ambities van de afzonderlijke instellingen.

Deelproject PGO focust op dit moment op het inwinnen van informatie en kennis. Ook bekijken we de ervaringen van zorginstellingen in andere regio’s. We hopen op korte termijn tot een concreet plan te komen. Met hierin ook aandacht voor financiering en subsidiemogelijkheden. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Project PGO? Neem gerust contact op met Florian Visser.