Programma Zorg-ICT – Werkgroep AVG

Zorginstellingen gebruiken verschillende applicaties om hun informatie te beheren. Die applicaties communiceren vaak moeilijk met elkaar. Daardoor is gegevensuitwisseling en samenwerking vaak ingewikkelder dan we willen.

Instellingen in de regio Haaglanden hebben de wens om medische gegevens slimmer en efficiënter uit te wisselen. Vanzelfsprekend conform vigerende wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming. In deelproject AVG onderzoeken we samen of we voor veelvoorkomende zorginformatiestromen standaardapplicaties kunnen selecteren.

Status van deelproject AVG
Voor dit project is de werkgroep AVG gevormd. Deze werkgroep bestaat onder meer uit FG’s, security officers en beleidsadviseurs van zorginstellingen. De werkgroep heeft vijf veelvoorkomende zorginformatiestromen geïdentificeerd, zogenoemde use cases:

  1. Verwijzing van huisarts naar langdurige zorg
  2. Verwijzing van ziekenhuis naar langdurige zorg
  3. E-mailcommunicatie zorgverleners onderling
  4. Instant messaging zorgverleners onderling
  5. Medicatie-overdracht

De werkgroep analyseert op dit moment per use case de gebruikte applicaties. Op basis van deze analyse volgt per use case een advies: welke applicatie zou bij voorkeur de standaardapplicatie zijn? De werkgroep presenteert deze adviezen naar verwachting in 2019 aan regionale ICT-managers. Daarna vragen we het Bestuur om de adviezen te accorderen. De adviezen vormen een richtlijn waarmee zorginstellingen in de regio Haaglanden applicaties kunnen kiezen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkgroep AVG? Neem gerust contact op met Florian Visser.