Mantelzorger

Algemeen

Iedereen krijgt eens te maken met vragen over gezondheid en ziekte. Dat kan bijvoorbeeld komen door het ouder worden of door het krijgen van een ziekte die niet meer te genezen is en waaraan iemand zal overlijden. Dit Zorgpad is geschreven om patiënten, naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners inzicht te geven in de palliatieve zorg in de regio Haaglanden en is bedoeld als gids om je de weg te wijzen. Palliatieve zorg gaat over het voorkomen of verminderen van klachten als iemand een ziekte heeft die niet meer kan worden genezen.

De naam Zorgpad is bewust gekozen. Mensen die niet meer beter kunnen worden na een diagnose leven vaak nog vele jaren met de ziekte. Met patiënten, naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners is gewerkt aan dit Zorgpad. Het pad is nooit af. Het wordt steeds aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten.