Mantelzorger

Vroegtijdige zorgplanning en evaluatie

In gesprek blijven met zorgverleners en naasten

Vroegtijdige zorgplanning is een proces van vooruitdenken, plannen en organiseren. Een zorgverlener helpt hierbij en praat over wat jullie willen, de keuzes die er zijn en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. Die gesprekken helpen jullie om beslissingen te kunnen nemen en dragen bij aan een goede kwaliteit van zorg voor jullie beiden. In een zorgplan legt de zorgverlener vast wat besproken is. Het zorgplan is op dit moment nog niet inzichtelijk voor elke zorgverlener en elke organisatie die bij de zorg van jouw naaste betrokken is.

Praat op tijd over het laatste stuk van je leven

Het juiste moment om over palliatieve zorg te praten, is heel persoonlijk. Wanneer en hoe bereid je je voor? Wat vind je belangrijk? Wat doe je met de tijd die je samen nog hebt? Alles begint met denken en praten over wat je wilt en nodig hebt. Zodat ook de laatste fase van het leven van je naaste zo fijn mogelijk is. Op tijd praten vermindert angst en onzekerheid én maakt goede zorg mogelijk. Later kan je naaste wellicht niet meer goed vertellen wat gewenst is. Zorg dat vooraf bekend is wie er namens je naaste mag praten.

Delen ontzorgt

Bespreek wat jij belangrijk vindt met dierbaren, de (huis)arts of andere zorgverleners. Vooral bij moeilijke beslissingen, moet je goed geïnformeerd zijn. Ga met je naaste mee naar gesprekken en schrijf op welke vragen je graag wilt stellen. Wensen en behoeften onder woorden brengen is niet altijd eenvoudig; bovendien horen twee meer dan één.

Gesprekken lopen als een rode draad door het Zorgpad. Daarom ligt de lijn van vroegtijdige zorgplanning en evaluatie van het zorgplan om het hele pad. Daarmee wordt benadrukt dat wensen en behoeften kunnen veranderen tijdens het Zorgpad.

Het boekje “Zo denk ik erover” geeft handvatten, inspiratie en tips voor gesprekken. Als wensen en behoeften bekend zijn, is vaak meer mogelijk dan je denkt.

Waar kan je het over hebben?

  • Hoe de ziekte zich ontwikkelt en welke behandelingen mogelijk zijn;
  • Wat nodig is om zo prettig mogelijk te leven;
  • Bespreek zorgen, wensen, behoeften en belangrijke waarden. Bijvoorbeeld waar je naaste wil sterven;
  • Bespreek hoe en met wie beslissingen genomen worden. Wie mag er voor je naaste praten als die dat zelf niet meer kan?;
  • Wensen en behoeften veranderen soms. Op een besluit of afspraak kan jouw naaste altijd terugkomen, ook als het is vastgelegd in een wilsverklaring. Om de zorg beter te maken wordt er steeds bekeken of er aanpassingen nodig zijn.

In het zorgplan van je naaste legt de zorgverlener vast wat voor de patiënt en jou als naaste belangrijk is, wat jullie nodig hebben en wat afgesproken is. Een wilsverklaring kan onderdeel zijn dit individuele zorgplan.