Patiënt

Vroegtijdige zorgplanning en evaluatie

In gesprek blijven met zorgverleners en naasten

Vroegtijdige zorgplanning is een proces van vooruitdenken, plannen en organiseren. Een zorgverlener helpt hierbij en praat met jou en je naaste over wat jullie willen, de keuzes die er zijn en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. Deze gesprekken helpen je om zelf beslissingen te kunnen nemen en dragen bij aan een goede kwaliteit van de zorg. In een individueel zorgplan legt de zorgverlener vast wat besproken is. Het individueel zorgplan is op dit moment nog niet inzichtelijk voor elke zorgverlener en elke organisatie die bij jou zorg betrokken is.

Praat op tijd over het laatste stuk van je leven

Het juiste moment om over palliatieve zorg te praten is heel persoonlijk. Wanneer en hoe bereid je je voor? Wat vind je belangrijk? Wat doe je met de tijd die je samen nog hebt? Alles begint met denken en praten over wat je wilt en nodig hebt. Zodat ook de laatste fase van je leven zo fijn mogelijk is. Op tijd praten vermindert angst en onzekerheid én maakt goede zorg mogelijk. Later kan je wellicht niet meer goed vertellen wat je wel of niet wilt. Zorg dat vooraf bekend is wie mag praten namens jou als je dat zelf niet meer kan.

Delen ontzorgt

Bespreek wat jij belangrijk vindt met dierbaren, de (huis)arts of andere zorgverleners. Vooral bij moeilijke beslissingen moet degene die namens jou praat goed geïnformeerd zijn. Neem iemand mee naar gesprekken en schrijf op welke vragen je graag wilt stellen. Wensen en behoeften onder woorden brengen is niet altijd eenvoudig; bovendien horen twee meer dan één.

Denk vooruit, praat en maak plannen. Op welk moment kies je voor meer óf juist minder zorg?

Het boekje “Zo denk ik erover” geeft handvatten, inspiratie en tips voor gesprekken. Als wensen en behoeften bekend zijn, is vaak meer mogelijk dan je denkt.

Waar kan over gesproken worden?

  • Hoe de ziekte zich ontwikkelt en welke behandelingen mogelijk zijn;
  • Wat nodig is om zo prettig mogelijk te leven;
  • Bespreek zorgen, wensen, behoeften en belangrijke waarden. Bijvoorbeeld waar je wilt sterven;
  • Bespreek hoe en met wie beslissingen genomen moeten worden. Wie mag je namens jou praten als je dat zelf niet meer kan;
  • Wensen en behoeften veranderen soms. Op een besluit of afspraak kan je altijd terugkomen, ook als het is vastgelegd in een wilsverklaring. Om de zorg beter te maken wordt steeds bekeken of aanpassingen nodig zijn.

In jouw zorgplan legt de zorgverlener vast wat voor jou belangrijk is, wat je nodig hebt en wat afgesproken is. Een wilsverklaring kan onderdeel zijn van dit individuele zorgplan.

Wensen en behoeften veranderen vaak tijdens het Zorgpad. Daarom lopen alle gesprekken als een rode draad door jouw pad.