Netwerksamenwerking rond de diagnose dementie

Mensen met dementie ontvangen in hun thuissituatie zorg van verschillende professionals. De samenwerking tussen professionals kan op punten beter, erkennen we met elkaar. Bovendien is voor patiënt én zorgverleners soms niet duidelijk wie op welk moment verantwoordelijk is voor de zorg. Er is behoefte aan betere afstemming tussen de ouderenwerker, POH ouderen, wijkverpleegkundige en casemanager. Vereniging Transmurale Zorg richt zich de komende tijd op het verbeteren van deze afstemming: bijvoorbeeld door afspraken te maken over de overdracht tussen zorgverleners. Het zorgt voor betere coördinatie en communicatie tussen zorgprofessionals onderling en met de patiënt. Met als doel: passende en afgestemde zorg en ondersteuning voor de patiënt. De rapportage van dit project is te vinden is de kennisbank.